Video - webinar
Video/webinar

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  akromegali hos katter och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Video/webinar

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om monitorering av diabetes hemma. Hon går bland annat igenom hur samarbetet med kattägaren anpassas efter den enskilda ägarens förmåga att övervaka katten hemma.

Video/webinar

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om långtidsbehandlig av diabetes hos katt för att underlätta för katten, ägaren och veterinären. 

Video/webinar

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om pankreatit hos katter med diabetes.

Video/webinar

Övervakning av kalvningsområdet

Övervakning av kalvningsområdet

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Utfodring med mjölk i mellanhyddorna

Utfodring med mjölk i mellanhyddorna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Sjukdomsövervakning hos småkalvarna

Sjukdomsövervakning hos småkalvarna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Utfodring av kalvar i enkalvshyddor

Utfodring av kalvar i enkalvshyddor

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Hygieniska aspekter på mjölktaxi, coloquick och frysbox

Hygieniska aspekter på mjölktaxi, coloquick och frysbox

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Rengöring av den nya mjölktaxin

Rengöring av den nya mjölktaxin

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

HJÄLP?