Video - webinar
Video/webinar

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut dyspné.

Video/webinar

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little berätta om  bedömning av akut smärta med hjälp av olika scoring system och behandling av akut smärta hos katt.

Video/webinar

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut hypertension.

Video/webinar

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little berätta om diagnostisering  och behandling av  akut njursjukdom hos katt.

Video/webinar

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little berätta om det senaste inom behandling av förstoppning hos katt. 

Video/webinar

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av urinvägsobstruktion.

Video/webinar

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om behandling av  behandling af diabetisk ketoacidos hos katt.

Video/webinar

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  utredning av katter med komplicerad diabetes. 

Video/webinar

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  akromegali hos katter och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Video/webinar

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om monitorering av diabetes hemma. Hon går bland annat igenom hur samarbetet med kattägaren anpassas efter den enskilda ägarens förmåga att övervaka katten hemma.

HJÄLP?