Video - webinar
Video/webinar

Equine Parasitology part 2: Equine Parasitic Control

Föreläsare: Martin Krarup Nielsen, DVM, PhD, Dipl .ACVM, Dipl. EVPC I detta webinar går vi igenom resistensläge och uppdaterade guidelines kring avmaskning, samt tar upp några vanliga myter om hästens inälvsparasiter. 

Video/webinar

Equine Parasitology part 1: Equine Parasitic Disease

I detta webinar får du en genomgång av sjukdomar associerade till hästens vanligaste inälvsparasiter, hur parasiter påverkar hästens hälsa generellt, samt kort om biverkningar från avmaskningsmedel. Föreläsare: Martin Krarup Nielsen, DVM, PhD, Dipl .ACVM, Dipl. EVPC.

HJÄLP?