Video - webinar
Video/webinar

När en kalv föds

När en kalv föds

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Rengöring av kalvköket

Rengöring av kalvköket

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Övervakning av kalvningsområdet

Övervakning av kalvningsområdet

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Utfodring med mjölk i mellanhyddorna

Utfodring med mjölk i mellanhyddorna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Sjukdomsövervakning hos småkalvarna

Sjukdomsövervakning hos småkalvarna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Utfodring av kalvar i enkalvshyddor

Utfodring av kalvar i enkalvshyddor

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Hygieniska aspekter på mjölktaxi, coloquick och frysbox

Hygieniska aspekter på mjölktaxi, coloquick och frysbox

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Rengöring av den nya mjölktaxin

Rengöring av den nya mjölktaxin

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Frysning av råmjölk

Frysning av råmjölk

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

Video/webinar

Rutiner kring råmjölk och brix-mätning

RUTINER KRING RÅMJÖLK OCH BRIX-MÄTNING

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

HJÄLP?