Video - webinar

Video / webinar

Webbinarium 2: Behandling och monitorering av PPID

Andy Durham går igenom behandling och monitorering av PPID. 

28. mar 2024
Video / webinar

Webbinarium 1: Diagnostisering av PPID

Andy Durham går igenom diagnostik och tolkning av labbresultat. Du får också lära dig mer om pre test probability och hur du värderar det. 

19. mar 2024
Tendon injury

The biomechanics of tendons in relation to tendon injury

In this webinar Stefan Cokelaere explains the functions of the equine tendons in a practical way.

23. nov 2023
Tendon injury

Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

Stefan Cokelaere part 2 - Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

23. nov 2023
Tendon injury

Panel discussion on rehabilitation and prevention of re-injury

Panel discussion from Herning in 2022

23. nov 2023
Tendon injury

Product presentation RenuTend™

Ela Misuno presents RenuTend

23. nov 2023
Tendon injury

Impact of surfaces on tendon injury

In this webinar Lars Roepstorff are talking about the Impact of surfaces on tendon injury

23. nov 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 2: Equine Glandular Gastric Disease

I denna webinarserie ges en uppdatering om Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos vuxna hästar.

12. maj 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 1: Equine Squamous Gastric Disease

I detta webinarie ges en uppdatering om Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos vuxna hästar.

12. maj 2023
E-learning Frontline-familjen

E-learning Frontline-familjen – Del 3: Produkter i Frontline-familjen

Utbildningsvideos i tre delar till återförsäljare av Frontline och Frontect. Del 3 handlar om de olika produkterna i Frontline-familjen.

23. mar 2023
E-learning Frontline-familjen

E-learning Frontline-familjen – Del 2: Det du behöver veta om Frontline-familjen

Utbildningsvideos i tre delar till återförsäljare av Frontline och Frontect. Del 2 handlar om allting du behöver veta om Frontline-familjen generellt.

23. mar 2023
E-learning Frontline-familjen

E-learning Frontline-familjen - Del 1: Parasiter och sjukdomar de kan sprida

Utbildningsvideos i tre delar till återförsäljare av Frontline och Frontect. Del 1 handlar om parasiter och de sjukdomar dessa parasiter kan sprida.

23. mar 2023
Smärtbehandling

Webinar 2 med Janny de Grauw: How to make rational treatment decisions

I dessa webinars får du en gedigen och tydlig genomgång av smärtfysiologi, smärtbedömning och smärtbehandling hos häst.

28. nov 2022
Smärtfysiologi Smärtutvärdering

Webinar 1 med Janny de Grauw: Understanding equine pain patophysiology 

I webinar 1 får du en gedigen och tydlig genomgång av smärtfysiologi och smärtbedömning hos häst. Föreläsare: Janny de Grauw, veterinär, PhD, Dipl. ECVAA

27. nov 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The orthopedic surgeon's perspective

How can we diagnose osteoarthritis in the early stages and slow down disease progression?

20. okt 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The epidemiologist's perspective

How can we identify patients at risk and support healthy joints?

20. okt 2022
Endoparasiter Parasitologi Tarmparasiter

Equine Parasitology part 2: Equine Parasitic Control

Föreläsare: Martin Krarup Nielsen, DVM, PhD, Dipl .ACVM, Dipl.

19. okt 2022
Endoparasiter Parasitologi Tarmparasiter

Equine Parasitology part 1: Equine Parasitic Disease

I detta webinar får du en genomgång av sjukdomar associerade till hästens vanligaste inälvsparasiter, hur parasiter påverkar hästens hälsa generellt, samt kort om bive

19. okt 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The clinical scientist's perspective

Topic: TAKE A DEEP LOOK: What happens in osteoarthritic joints and how does that impact the progression of disease? Speaker: Professor Steven Budsberg.

08. mar 2022
Video / webinar

Se hur Frontect fungerar

Tack vare egenskaperna i de aktiva ämnerna och hjälpämnerna, fördelas de aktiva molekylerna, fibronil och permetrin, över hela djurets yta inom ca.

09. feb 2022
Video / webinar

Se hur man applicerar Frontect

Frontect fördelas direkt på huden, på två ställen i nacken ...

09. feb 2022
Video / webinar

Frontect håller myggen borta

I videon kan du se skilladen mellan en hund som är behandlad med Frontect och en som inte är behandlad med Frontect.

09. feb 2022
Kardiologi

Kort genomgång av VALVE -studien

VALVE-studien (Effekten av tilläggsbehandling med ramipril (VAsotop) till kombinationen furosemid (Lasix) och pimobendan (VEtmedin) hos hundar med mitralisklaffdeg

21. sep 2021
Video / webinar

När en kalv föds

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

17. maj 2021
Video / webinar

Rengöring av kalvköket

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

17. maj 2021
Dyspné

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut dyspné.

11. maj 2021
Smärta

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little berätta om  bedömning av akut smärta med hjälp av olika scoring system och behandling av akut smärta hos katt.

11. maj 2021
Hypertoni

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut hypertension.

11. maj 2021
Chronic Kidney Disease

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little berätta om diagnostisering  och behandling av  akut njursjukdom hos katt.

11. maj 2021
Förstoppning

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little berätta om det senaste inom behandling av förstoppning hos katt.

11. maj 2021
Urethral obstruction

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av urinvägsobstruktion.

11. maj 2021
Diabetes

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om behandling av  behandling af diabetisk ketoacidos hos katt.

11. maj 2021
Diabetes

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  utredning av katter med komplicerad diabetes. 

11. maj 2021
Akromegali

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  akromegali hos katter och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

11. maj 2021
Diabetes

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr.Yaiza Forcada berätta om monitorering av diabetes hemma. Hon går bland annat igenom hur samarbetet med kattägaren anpassas efter den enskilda ägarens förmåga

11. maj 2021
Diabetes

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om långtidsbehandlig av diabetes hos katt för att underlätta för katten, ägaren och veterinären. 

11. maj 2021
Diabetes

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om pankreatit hos katter med diabetes.

11. maj 2021
Video / webinar

Övervakning av kalvningsområdet

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

10. maj 2021
Video / webinar

Utfodring med mjölk i mellanhyddorna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

10. maj 2021
Video / webinar

Sjukdomsövervakning hos småkalvarna

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

03. maj 2021
Video / webinar

Utfodring av kalvar i enkalvshyddor

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

03. maj 2021
Video / webinar

Hygieniska aspekter på mjölktaxi, coloquick och frysbox

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

26. apr 2021
Video / webinar

Rengöring av den nya mjölktaxin

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

26. apr 2021
Video / webinar

Frysning av råmjölk

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

19. apr 2021
Video / webinar

Rutiner kring råmjölk och brix-mätning

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

19. apr 2021
Video / webinar

Ursköljning av skålar och vatten till kalvar

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

12. apr 2021
Video / webinar

Feline Inspiration Days 2021 - Online webinars all about cats!

We all know it .. ! We are stuck at home and what better way to spend the time getting smarter - right?

08. mar 2021
Video / webinar

Administration av Bovalto Respi 2

11. feb 2021
Video / webinar

Ny doseringsspruta – en spruta till både små och stora hundar! Se instruktionsvideon här

Se hur den nya sprutan skall användas, och titta på vår korta instruktionsfilm, som hjälper dig och dina kunder.

26. okt 2020
Video / webinar

The impact of inflammation in Equine Joint Disease and how to treat it correctly, Dr. Janny De Grauw

Denna presentation är filmad live på Boehringer Ingelheims seminarie om ledhälsa i Falsterbo, juli 2019.

16. sep 2020
Kardiologi

Betydelsefulla blåsljud

Öka dina kunskaper i hjärtauskultation hos hund.

28. aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Så mäter man VHS

Lär dig mäta vertebral heart score hos hundar med asymptomatisk MMVD.

28. aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Så identifieras en signifikant VHS

Lär dig hur man identifierar om en vertebral score är signifikant när cardiomegali diagnosticeras.

28. aug 2020
Kardiologi

Preklinisk behandling av MMVD hos hund-diskussion av publicerade studier

Tre av världens ledande veterinärkardiologer: Jens Häggström, Sonya Gordon och Gerhard Wess diskuterar resultat och klinisk betydelse av de nyaste studierna kring

28. aug 2020
Kardiologi, Compliance

Hjälp hundägare att förstå varför dera asymptomatiska hund ska behandlas

I detta miniwebinar med Nuala Summerfield får du hjälp med vägledning av hundägare om hunden har ett blåsljud men ännu inte visar kliniska symtom Föreläsare: Nuala

26. aug 2020
Kardiologi, Compliance

Hjälp hundägare att förstå vikten av att undersöka blåsljud

I detta miniwebinar med Nuala Summerfield får du goda råd för hur du kan vägleda hundägare kring utredning av blåsljud hos hund Föreläsare: Nuala Summerfield, RCVS

26. aug 2020
Kardiologi, Compliance

Hjälp hundägare med att förstå varför man ska behandla deras asymptomatiska hund

I detta miniwebinar med Nuala Summerfield förklarar hon vikten av att inte avbryta behandlingen för asympotomatiska hjärtpatienter Föreläsare: Nuala Summerfield, R

06. aug 2020
Hållbarhet

Damage control - The professional rider perspective, Jens Fredricson

Denna videon är inspelad på vårt Joint Health Seminar i Falsterbo 2019.

06. aug 2020
Video / webinar

Rehabilitering efter ledskador av DVM Lars Olaf Moen, Specialist in Equine Diseases (NOR)

Denna presentation är filmad live på Boehringer Ingelheims seminarie om ledhälsa i Falsterbo, juli 2019.

06. aug 2020
Kardiologi

Så identifieras vänstersidig förmaksdilatation med ultraljud

Lär dig identifiera en vänstersidig förmaksdilatation med ultraljud för att diagnosticera cardiomegali hos hund med asymptomatisk MMVD.

02. jul 2020
Kardiologi

Hur man diagnostiserar cardiomegali med röntgen eller ultraljud

I detta webinar går Nuala Summerfield igenom hur både röntgen och ultraljud kan användas till att diagnostisera cardiomegali.  Föreläsare: Nuala Summerfield, RCVS,

02. jul 2020
Onkologi

Användning av COX-2 hämmare inom onkologin

Henrik Rönnberg, DVM, Ph.D., DECVIM-CA (onc), Professor Internal Medicine går genom teorin bakom samt den kliniska effekten av användandet av specifika COX-2 hämma

30. jun 2020
Video / webinar

Ledbehandling av DVM, PhD, DIPL. ECSV Casper Lindegaard

Denna presentation är filmad live på Boehringer Ingelheims seminarie om ledhälsa i Falsterbo, juli 2019.

25. jun 2020
Hypertoni

Hypertension hos katt: Nya guidelines och nya behandlingsmöjligheter

I detta mini-webinar genomgår Dr Rebecca Geddes från Royal Veterinary College de nyaste ACVIM-guidelines om hypertension hos katt.

28. apr 2020
Hypertoni

Hypertension hos katt: Att komma igång med screening

Dr. Rebecca Geddes från Royal Veterinary College kommer i detta mini-webinar att gå igenom de olika typer av hypertension som finns hos katt.

28. apr 2020
Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning med HDO

Se Dr. Rebecca Geddes från Royal Veterinary College gå igenom hur man mäter blodtryck på katt med hjälp av High Definition Osscilometry-HDO

28. apr 2020
Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning med Doppler

Se Dr. Rebecca Geddes från Royal Veterinary College gå igenom hur man mäter blodtryck på katt med hjälp av Doppler

28. apr 2020
Video / webinar

Webinar: Hästens astma med Scott Pirie

Se vår webinar om hästens astma onsdag 25 mars med professor Scott Pirie från University of Edinburgh.

14. apr 2020
Juvertumör Onkologi

Juvertumör hos katt – webinar med Henrik Rönnberg

Detta är del 2 av 2 webinarer som omhandlar juvertumörer hos hund och katt.

17. feb 2020
Onkologi Juvertumör

Juvertumör hos hund – webinar med Henrik Rönnberg

Detta är del 1 av 2 webinarer som omhandlar juvertumörer hos hund och katt.

17. feb 2020
Video / webinar

Granskning av WSAVA:s rekommendationer om vaccinering av hundar och katter (del 2/2)

Se professor Michael Days genomgång av de senaste WSAVA-rekommendationerna om vaccinering av hundar och katter.

28. nov 2019
Video / webinar

Granskning av WSAVA:s rekommendationer om vaccinering av hundar och katter (del 1/2)

Se professor Michael Days genomgång av de senaste WSAVA-rekommendationerna om vaccinering av hundar och katter.

28. nov 2019
Gastrointestinala biverkningar

NSAID's and gastrointestinal adverse effects - Full version

This is the full version of Linda Toressons webinar about NSAIDs and gastrointestinal adverse effects.

14. nov 2019
Hypotyreos

Diagnosis and testing for hyperthyroidism: More than just measuring T4!

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 1/7.

03. okt 2019
Hypotyreos

What’s the best treatment for hyperthyroidism - Drugs, surgery, diet, or radioiodine?

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 2/7.

02. okt 2019
Hypotyreos

Naturally occurring and iatrogenic hypothyroidism in cats – much more common (and important) than you may think

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 3/7.  

01. okt 2019
Geriatri

Cachexia, sarcopenia, and other forms of muscle wasting: Common problems of senior and geriatric cats and cats with endocrine disease

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 4/7.

30. sep 2019
Hypertyreos

Hyperthyroidism and the kidney: A love-hate relationship

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 5/7.

29. sep 2019
Hypotyreos

The hyperthyroid cat with concurrent nonthyroidal illness: Complications in diagnosis and management

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 6/7.

28. sep 2019
Hypertyreos

Managing feline hyperthyroidism: Tailoring the treatment to fit the individual cat

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Inspelat vid Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i Köpenhamn. Del 7/7.

27. sep 2019
Video / webinar

Anorexic cases – including gastrointestinal disease and systemic infections

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 6/6)

25. sep 2019
Video / webinar

Approach to the anorexic cat – common causes of anorexia, ways of stimulating appetite, decision-making when placing feeding tubes and then feeding these cats

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 5/6)

25. sep 2019
Video / webinar

Dyspnoea, lower respiratory tract disease and pleural cavity disease.

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 3+4/6)

25. sep 2019
Video / webinar

Chronic upper respiratory tract disease – causes, diagnosis and treatment

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 2/6)

24. sep 2019
Video / webinar

Acute cat flu, including new strains of FCV and updates on vaccinology

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Inspelat vid Feline Inspiration Days (FID) 2019 i Köpenhamn. (Del 1/6)

24. sep 2019
Gastrointestinala biverkningar

Summary- What to take into consideration when treating with NSAIDs (Del 9/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

Penetrating duodenal ulcer in a cat – Case report (Del 8/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

How to switch NSAID (Del 7/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

Where to find guidelines on optimal treatment with gastro protectants – ACVIM (Del 6/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

H2 blockers (Del 5/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

What do you do if you can’t use proton pump inhibitors (Del 4/9)

What do you do if you can’t use proton pump inhibitors - Use of misoprostole for protection of the small intesti Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Speci

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

How to wean a dog off proton pump inhibitors (Del 3/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

How to use omeprazole for dogs (Del 2/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Gastrointestinala biverkningar

What happens in the body when NSAIDs cause GI adverse events (Del 1/9)

Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

03. mar 2019
Hypotyreos

Hyperthyroidism med Sarah Caney

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

11. feb 2019
Stelhet hos hunden - smärta eller åldrande?
Video / webinar

Stelhet hos hunden - smärta eller åldrande?

Många tänker att hunden bara har blivit gammal, när den börjar bliv stel och mindre rörlig. Men, det kan bero på att den ont i lederna och den kan ha glädje av ett

10. jan 2019
Smärta

Kronisk smärta hos katter

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Susan Little

10. jan 2019
Smärtlindring

Val av korrekt analgesi i smådjurpraktik

Andrew Bell ger en praktisk guide till val av korrekt analgesi hos smådjur.

10. jan 2019
Luftvägssjukdomar

Sjukdomar i övre luftvägarna hos katt

Filmat vid ved Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

10. jan 2019
Geriatri

Seniorkatter med flera diagnoser

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

10. jan 2019
Diabetes

Diabetes hos katt

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Susan Little

10. jan 2019
Kattvänlig klinik

Tips till en kattvänlig klinik

Kattvänliga kliniker har fler kattkunder.

10. jan 2019
Video / webinar

Lungmask hos katt

Diagnosticering och behandling av lungmask hos katt. Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Susan Little

10. jan 2019
Chronic Kidney Disease

CKD hos katter med Sarah Caney, del 1

DEL 1, Sarah Caney, om CKD hos katter. Filmat ved Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.

10. jan 2019
CKD hos katter med Sarah Caney, del 2
Chronic Kidney Disease

CKD hos katter med Sarah Caney, del 2

DEL 2, Sarah Caney, om CKD hos katter. Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.

10. jan 2019
Geriatri

Vanliga sjukdomar och problemställningar hos äldre katter

Sarah Caney talar om de vanligaste sjukdomarna och problemställningarna hos äldre katter.

10. jan 2019
Compliance

Uppnå god compliance hos katter

Martha Cannon föreläser om varför det är viktigt med god compliance hos katter och hur man uppnår detta.

10. jan 2019
Blodprov, urinprov

Om att ta blod- och urinprov på katt

Sarah Caney talar om hur man på ett kattvänligt sätt kan insamla blod- och urinprov på katter.

10. jan 2019
Diabetes

Tillvägagångssätt vid komplicerad diabetes hos katter

Stijn Niessen och David Church, får ofta hänvist katter med komplicerad diabetes. Här talar de om deras tillvägagångssätt vid behandling.

10. jan 2019
Diabetes

Hur monitoreras diabetes hos katter

När katten är stabiliserad på insulin, hur ska man då övervaka den och hur ofta bör den kontrolleras.

10. jan 2019
Diabetes

Remission hos katter med diabetes

Kort genomgång av hur man upptäcker att en diabetisk katt är i remission. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Hur färdiggörs en insulinspruta?
Diabetes

Hur färdiggörs en insulinspruta?

Instruktionsvideo som visar hur man förbereder en insulinspruta.

10. jan 2019
Chronic Kidney Disease

RAAS-systemet och vad det gör hos katter med kronisk njursjukdom

Gennemgång av RAAS-systemet. Föreläsare: Mette Lund, DVM, Nordic product- and technical manager i Boehringer Ingelheim

10. jan 2019
Chronic Kidney Disease

Olika cases av CKD hos katter

Genom olika cases talar Samantha Taylor om CKD, hur CKD ser ut hos katter, varför det är viktigt med "Stageing" och hur man behandlar CKD hos katter.

10. jan 2019
Diabetes

Kliniska symtom på hypoglykemi och behandling

Hur identifierar och behandlar man hypoglykemi hos katter med diabetes.

10. jan 2019
Diabetes

Varför är denna diabeteskatt så svår att kontrollera?

Genomgång av olika möjligheter till bristande kontroll av sjukdom hos katter med diabetes. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Diabetes

Vad är Somogyi-effekt?

Kort genomgång av somogyi: vad är det och hur identifierar men det. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Diabetes

Vad är akromegali och varför är det viktigt?

Kort genomgång av den kliniska betydelsen av akromegali hos katter. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Kardiologi

Så här diagnostiserar man preklinisk DCM hos hund

Tidig diagnostisering av DCM ger veterinären möjlighet för att ställa en diagnos, bedöma sjukdomens stadie och tala med hundägaren om möjligheten för monitorering

10. jan 2019
Fodertillskott

Hjälp till en frisk mage

Goda råd från veterinären om hantering av diarré hos hund och katt. Föreläsare: Dyrlæge Alfred Mølgaard, Silkeborg Dyrehospital

14. dec 2018
Smärtutvärdering

Identifiera och bedöm smärta hos katt

Georgina Beaumont är specialist inom anestesi och analgesi hos katt, från Royal Vet College i England.

14. dec 2018
Diabetes

Hur tolkar man glukoskurvan?

Föreläsare: Jamie Adams, BVSc PhD MRCVS, Veterinary advicer - ProZinc, Boehringer Ingelheim

14. dec 2018