Video - webinar

Hypertoni

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut hypertension.

11. maj 2021
Chronic Kidney Disease

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little berätta om diagnostisering  och behandling av  akut njursjukdom hos katt.

11. maj 2021
Förstoppning

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little berätta om det senaste inom behandling av förstoppning hos katt.

11. maj 2021
Urethral obstruction

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av urinvägsobstruktion.

11. maj 2021
Diabetes

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om behandling av  behandling af diabetisk ketoacidos hos katt.

11. maj 2021
Diabetes

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  utredning av katter med komplicerad diabetes. 

11. maj 2021
Akromegali

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om  akromegali hos katter och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

11. maj 2021
Diabetes

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr.Yaiza Forcada berätta om monitorering av diabetes hemma. Hon går bland annat igenom hur samarbetet med kattägaren anpassas efter den enskilda ägarens förmåga

11. maj 2021
Diabetes

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada berätta om långtidsbehandlig av diabetes hos katt för att underlätta för katten, ägaren och veterinären. 

11. maj 2021