Video - webinar

Osteoartritis

Osteoarthritis series: The clinical scientist's perspective

Topic: TAKE A DEEP LOOK: What happens in osteoarthritic joints and how does that impact the progression of disease? Speaker: Professor Steven Budsberg.

08. mar 2022
Video / webinar

Se hur Frontect fungerar

Tack vare egenskaperna i de aktiva ämnerna och hjälpämnerna, fördelas de aktiva molekylerna, fibronil och permetrin, över hela djurets yta inom ca.

09. feb 2022
Video / webinar

Se hur man applicerar Frontect

Frontect fördelas direkt på huden, på två ställen i nacken ...

09. feb 2022
Video / webinar

Frontect håller myggen borta

I videon kan du se skilladen mellan en hund som är behandlad med Frontect och en som inte är behandlad med Frontect.

09. feb 2022
Kardiologi

Kort genomgång av VALVE -studien

VALVE-studien (Effekten av tilläggsbehandling med ramipril (VAsotop) till kombinationen furosemid (Lasix) och pimobendan (VEtmedin) hos hundar med mitralisklaffdeg

21. sep 2021
Video / webinar

När en kalv föds

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

17. maj 2021
Video / webinar

Rengöring av kalvköket

I videorna på denna sida kan du få inspiration till att anpassa viktiga aspekter av kalvskötseln.

17. maj 2021
Dyspné

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little berätta om behandling av katter med akut dyspné.

11. maj 2021
Smärta

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little berätta om  bedömning av akut smärta med hjälp av olika scoring system och behandling av akut smärta hos katt.

11. maj 2021