Video - webinar

Diabetes

Tillvägagångssätt vid komplicerad diabetes hos katter

Stijn Niessen och David Church, får ofta hänvist katter med komplicerad diabetes. Här talar de om deras tillvägagångssätt vid behandling.

10. jan 2019
Diabetes

Hur monitoreras diabetes hos katter

När katten är stabiliserad på insulin, hur ska man då övervaka den och hur ofta bör den kontrolleras.

10. jan 2019
Diabetes

Remission hos katter med diabetes

Kort genomgång av hur man upptäcker att en diabetisk katt är i remission. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Hur färdiggörs en insulinspruta?
Diabetes

Hur färdiggörs en insulinspruta?

Instruktionsvideo som visar hur man förbereder en insulinspruta.

10. jan 2019
Chronic Kidney Disease

RAAS-systemet och vad det gör hos katter med kronisk njursjukdom

Gennemgång av RAAS-systemet. Föreläsare: Mette Lund, DVM, Nordic product- and technical manager i Boehringer Ingelheim

10. jan 2019
Chronic Kidney Disease

Olika cases av CKD hos katter

Genom olika cases talar Samantha Taylor om CKD, hur CKD ser ut hos katter, varför det är viktigt med "Stageing" och hur man behandlar CKD hos katter.

10. jan 2019
Diabetes

Kliniska symtom på hypoglykemi och behandling

Hur identifierar och behandlar man hypoglykemi hos katter med diabetes.

10. jan 2019
Diabetes

Varför är denna diabeteskatt så svår att kontrollera?

Genomgång av olika möjligheter till bristande kontroll av sjukdom hos katter med diabetes. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019
Diabetes

Vad är Somogyi-effekt?

Kort genomgång av somogyi: vad är det och hur identifierar men det. Föreläsare: Dr.

10. jan 2019