Video - webinar

E-learning Frontline-familjen

E-learning Frontline-familjen - Del 1: Parasiter och sjukdomar de kan sprida

Utbildningsvideos i tre delar till återförsäljare av Frontline och Frontect. Del 1 handlar om parasiter och de sjukdomar dessa parasiter kan sprida.

23. mar 2023
Smärtbehandling

Webinar 2 med Janny de Grauw: How to make rational treatment decisions

I dessa webinars får du en gedigen och tydlig genomgång av smärtfysiologi, smärtbedömning och smärtbehandling hos häst.

28. nov 2022
Smärtfysiologi Smärtutvärdering

Webinar 1 med Janny de Grauw: Understanding equine pain patophysiology 

I webinar 1 får du en gedigen och tydlig genomgång av smärtfysiologi och smärtbedömning hos häst. Föreläsare: Janny de Grauw, veterinär, PhD, Dipl. ECVAA

27. nov 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The orthopedic surgeon's perspective

How can we diagnose osteoarthritis in the early stages and slow down disease progression?

20. okt 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The epidemiologist's perspective

How can we identify patients at risk and support healthy joints?

20. okt 2022
Endoparasiter Parasitologi Tarmparasiter

Equine Parasitology part 2: Equine Parasitic Control

Föreläsare: Martin Krarup Nielsen, DVM, PhD, Dipl .ACVM, Dipl.

19. okt 2022
Endoparasiter Parasitologi Tarmparasiter

Equine Parasitology part 1: Equine Parasitic Disease

I detta webinar får du en genomgång av sjukdomar associerade till hästens vanligaste inälvsparasiter, hur parasiter påverkar hästens hälsa generellt, samt kort om bive

19. okt 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The clinical scientist's perspective

Topic: TAKE A DEEP LOOK: What happens in osteoarthritic joints and how does that impact the progression of disease? Speaker: Professor Steven Budsberg.

08. mar 2022
Video / webinar

Se hur Frontect fungerar

Tack vare egenskaperna i de aktiva ämnerna och hjälpämnerna, fördelas de aktiva molekylerna, fibronil och permetrin, över hela djurets yta inom ca.

09. feb 2022