Med mer än 10 000 anställda i hela världen har Boehringer Ingelheim Animal Health produkter tillgängliga på över 150 olika marknader, och en global närvaro i 99 länder. Som forskningsbaserat veterinärmedicinskt företag investerar Boehringer Ingelheim löpande ca 12 % av nettoomsättningen i forskning och utveckling i syfte att bidra till ständiga förbättringar av djurhälsan världen över.