Sjukdomsinformation
 • Alla
 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Terapi

Hypertension hos katter

Hypertension (HT) kan vara mycket svårt att upptäcka i ett tidigt stadie – särskilt eftersom katter ofta inte visar att de är sjuka.

Terapi

Kronisk njursjukdom (CKD) hos katter

Kronisk njursjukdom är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre katter och uppstår efter långvarig irreversibel skada på njurarna. Denna skada förhindrar njurarna i att filtrera blodet ordentligt. Ofta känner man inte till den bakomliggande orsaken till skadan men ofta är det en del av åldringsprocessen ...

HJÄLP?