Produkter

Metacam inj kat
Läkemedel

Metacam® för katt, injektion (meloxikam)

11. feb 2019
Metacam til kvæg og svin
Läkemedel

Metacam® för nötkreatur och svin (Meloxikam)

14. jul 2023
Metacam til kvæg, svin og hest
Läkemedel

Metacam® för nötkreatur, svin och häst (Meloxikam)

14. jul 2023
Metacam för svin, oral suspension
Läkemedel

Metacam® för svin, oral suspension (Meloxikam)

26. jan 2019
Nexgard-spectra
Läkemedel

NexGard Spectra (afoxolaner/milbemycinoxim)

12. mar 2024
Penovet® vet.
Läkemedel

Penovet® vet. (Bensylpenicillin)

06. sep 2023