Others

Gör så här för att få din ACTH-voucher!
Artikel

Gör så här för att få din ACTH-voucher!

Här kan du se hur du får tillgång till ACTH-voucheren.

29. jan 2024
MMVD-algoritm
Artikel

Identifiering och behandling av framskriden MMVD

Följande enkla algoritm har utvecklats för att hjälpa dig när du har en patient med misstänkt myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD).

05. jun 2019
Katt klar till blodprov
Artikel

Hypertyreoidism hos katt

Hypertyreoidism är den vanligaste typen av endokrina sjukdomar hos katter. Orsaken är ofta att en eller båda av de sköldkörtlar som finns i kattens hals förstoras och börjar överproducera sköldkörtelhormon (T4).

26. jan 2019
Tidiga tecken på hjärtsjukdom hos stora hundraser
Artikel

DCM-algoritm: för diagnostisering av preklinisk DCM

"Tidiga tecken på hjärtsjukdom hos stora hundraser" är ett flödesschema som kan hjälpa veterinären att ringa in de hundar av stora hundraser där vidare undersökningar är indikerade för att verifiera eller utesluta DCM...

26. jan 2019
En hund springer på stranden
Artikel

Epilepsi hos hundar

Precis som hos människor är epilepsi hos hundar relativt vanligt, och sjukdomen kan behandlas. Faktum är att upp till fem av 100 hundar har epilepsi. Epilepsi kan i stora drag delas in i två typer. Primär epilepsi, där man inte kan finna någon bakomliggande orsak till anfallen. Detta kallas också idiopatisk epilepsi. Sekundär epilepsi är när det finns andra medicinska problem som orsakar anfallen, t.ex. infektion, tumörer, huvudtrauma eller förgiftning ...

23. jan 2019
Katt sover
Artikel

Diabetes mellitus hos katter

Ungefär 1 av 200 katter har diabetes. Katter har oftast typ 2-diabetes. Orsaken är en kombination av att kroppen inte reagerar tillräckligt bra på insulin och att de insulinproducerande cellerna försvinner. Utan insulin kan cellerna i kroppen inte utnyttja sockret (glukosen) som behövs för att ge energi. De flesta katter kan stabiliseras mycket bra med livslång behandling och tillhörande åtgärder ...

23. jan 2019
Kat dricker vatten
Artikel

Kronisk njursjukdom (CKD) hos katter

Kronisk njursjukdom är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre katter och uppstår efter långvarig irreversibel skada på njurarna. Denna skada förhindrar njurarna i att filtrera blodet ordentligt. Ofta känner man inte till den bakomliggande orsaken till skadan men ofta är det en del av åldringsprocessen ...

03. dec 2018
Katt sträcker på sig
Artikel

Hypertension hos katter

Hypertension (HT) kan vara mycket svårt att upptäcka i ett tidigt stadie – särskilt eftersom katter ofta inte visar att de är sjuka.

03. dec 2018