Nyheder
Nyhet

Ny podcast - #5 PRRSV: Sequencing in practice

   "Like a cloud that is spreading, the diversity of the virus is becoming bigger and bigger" We hear from Dr.

Nyhet

Ny podcast - #4 PRRS research: Panel picks latest PRRS award winners

   "We would like to have more proposals from the field" Professor Enric Mateu (UAB/CRESA, Barcelona, Spain) shairs the five-person independent epert panel that judges applications for the annual European PRRS research awards sponsered by Boehringer

Nyhet

Ny podcast med Dr. Greg Stevenson – M.hyo and SIV: Contrasts for speed of spreading

  After our separate podcast with him about PRRS, veterinary diagnostic pathologist Dr.

Nyhet

Nu är det DAGS igen!

Du glömmer väl inte att vaccinera kalvarna mot hosta?

Nyhet

Friska hästar hostar inte - På Facebook

Vi vill informera hästägare om vikten att undersöka sin häst om den hostar. Vi har uppdaterat vår hemsida och gjort uppslag till Facebook sidan Långt Hästliv.

Nyhet

Ny Podcast serie: "Meet the expert"

Meet the experts

Kære kollega   Vi er glade for at introducere dig til en ny podcast serie ”Meet the expert” om svineproduktion og management, hvor de første afsnit netop er lanceret.   “Meet the Expert”  konceptet er non-scripted interviewstil, hvor globale eksperte

Nyhet

Kan järnbrist vid avvänjningen ge mer avvänjningsdiarre?

I ett samarbete mellan Kanada, Norge, Danmark och USA undersöktes om järnbrist vid avvänjningen gav grisarna sämre möjlighet att bekämpa avvänjningsdiarré.

Nyhet

Afslutning på Juniorkursus 2018

Juniorkursus GRIS 2018 er netop afsluttet 19 engagerede kursister fra Danmark og Sverige deltog i det 5 dage lange program på Silkeborg Vandrehjem.  På kurset har de hørt om livet som svinepraktiserende dyrlæge.

Nyhet

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar

Studien syftade till att utvärdera stress hos grisar vid provtagning med tracheobronkial-svabbar (TBS) i jämförelse med nässvabb (NS) eller att bara bremsa (B).  Man mätte kortisol i blod och saliv samt katekolaminer i blod före och efter hantering/

Nyhet

Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor

Suggors järnbehov och hemoglobinvärde är vanligen ignorerat inom grisproduktionen.