Sjukdomsinformation
Terapi

Hypertyreoidism hos katt

Katt klar till blodprov

Hypertyreoidism är den vanligaste typen av endokrina sjukdomar hos katter. Orsaken är ofta att en eller båda av de sköldkörtlar som finns i kattens hals förstoras och börjar överproducera sköldkörtelhormon (T4).

Terapi

Hypertension hos katter

Hypertension (HT) kan vara mycket svårt att upptäcka i ett tidigt stadie – särskilt eftersom katter ofta inte visar att de är sjuka.

Terapi

Diabetes mellitus hos katter

Ungefär 1 av 200 katter har diabetes. Katter har oftast typ 2-diabetes. Orsaken är en kombination av att kroppen inte reagerar tillräckligt bra på insulin och att de insulinproducerande cellerna försvinner. Utan insulin kan cellerna i kroppen inte utnyttja sockret (glukosen) som behövs för att ge energi. De flesta katter kan stabiliseras mycket bra med livslång behandling och tillhörande åtgärder ...

Terapi

Epilepsi hos hundar

En hund springer på stranden

Precis som hos människor är epilepsi hos hundar relativt vanligt, och sjukdomen kan behandlas. Faktum är att upp till fem av 100 hundar har epilepsi. Epilepsi kan i stora drag delas in i två typer. Primär epilepsi, där man inte kan finna någon bakomliggande orsak till anfallen. Detta kallas också idiopatisk epilepsi. Sekundär epilepsi är när det finns andra medicinska problem som orsakar anfallen, t.ex. infektion, tumörer, huvudtrauma eller förgiftning ...

Terapi

Kronisk njursjukdom (CKD) hos katter

Kronisk njursjukdom är en vanligt förekommande sjukdom hos äldre katter och uppstår efter långvarig irreversibel skada på njurarna. Denna skada förhindrar njurarna i att filtrera blodet ordentligt. Ofta känner man inte till den bakomliggande orsaken till skadan men ofta är det en del av åldringsprocessen ...

HJÄLP?