Publikation

Artiklar som understödjer valet av GLME (Gonex) i Seraquin Gonex

Gonex är det GLME som det har gjorts flest studier på och det var det första GLME som blev marknadsfört för att understödja leder hos hund och katt.


ARTIKLAR som ska beställas hos oss via email:

Review of dietary supplements for the management of osteoarthritis in dogs in studies from 2004 to 2014

Författare: Comblain, F., Serisier, S., Barthelemy, N., Balligand, M. and Henrotin, Y.
Publikation: J. vet. Pharmacol. Therap. (2015) 39, 1--15. doi: 10.1111/jvp.12251.

Improvement of Arthritic Signs in Dogs Fed Green-Lipped Mussel (Perna canaliculus)

Författare: Tiffany Linn Bierer and Linh M. Bui
Publikation: Nutritional Sciences. J. Nutr. 132: 1634S–1636S, 2002.

Vascular mechanisms in osteoarthritis

Författare: PA Cheras et. al.
Publikation: Australian Centre for Complementary Medicine, Education & Research

Evaluating Complementary Therapies for Canine Osteoarthritis
Part I: Green-lipped Mussel (Perna canaliculus)

Författare: Anna Hielm-Björkman, Riitta-Mari Tulamo, Hanna Salonen and Marja Raekallio
Publikation: eCAM 2009;6(3)365–373

 

BIFOGADE FILER

A Randomised, double-blinded, Placebo crontrolled Study on the effect of a unique extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in horses withcronic fetlock lameness attributed to osteoarthritis

Authors: J. Cayzer, D. Hedderley S. Gray

Publikation: Equine Veterinary Journal ISSN 0425-1644
Ladda ned

In vitro modulation of inflammatory cytokine and IgG levels by extracts of Perna canaliculus

Authors: Sachin Mani and John W Lawson

Publikation: BMC Complementary and Alternative Medicine 2006, 6:1
Ladda ned

Clinical efficacy and tolerance of an extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in dogs presumptively diagnosed with degenerative joint disease

Authors: B Pollard, WG Guilford, KL Ankenbauer-Perkins and D Hedderley

Publikation: New Zealand Veterinary Journal 54(3), 114-118, 2006
https://doi.org/10.1080/00480169.2006.36622
Ladda ned
Relaterat innehåll
Kurs

Rabattkod till Online Symposium: MULTIMODAL PAIN APPROACH 9 juni 2021

Fysioterapeut undersöker led hos hund

Fysioterapi, rehabilitering och sjukgymnastik är områden som växer snabbt inom veterinärmedicin och det är en viktig del i multimodal smärtbehandling.

Video/webinar

Seniorkatter med flera diagnoser

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

Video/webinar

Tips till en kattvänlig klinik

Kattvänliga kliniker har fler kattkunder. Se Karina Dillons föredrag och få idéer till hur du kan göra din klinik mer kattvänlig. Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Karina Dillon, fagveterinærsygeplejerske

HJÄLP?