Terapi

Hypertyreoidism hos katt

Katt klar till blodprov

Hypertyreoidism är den vanligaste typen av endokrina sjukdomar hos katter. Orsaken är ofta att en eller båda av de sköldkörtlar som finns i kattens hals förstoras och börjar överproducera sköldkörtelhormon (T4). Den för höga koncentrationen av T4 i blodet kommer att påverka de flesta av kroppens organ och därmed kan tecknen på hypertyreoidism variera.

Vilka katter drabbas av hypertyreoidism?

Hypertyreoidism kan uppstå hos alla kattraser och hos såväl hon- som hankatter, men det är nästan uteslutande äldre djur som drabbas. De som drabbas är i genomsnitt mellan 11 och 13 år. Färre än 6 % av fallen drabbar katter som är yngre än 10 år.

Vilka är symtomen?

  • Viktminskning och ökad aptit (ofta i kombination)
  • Överdriven törst
  • Ökad urinering
  • Hyperaktivitet
  • Ovårdad päls
  • Diarré
  • Kräkningar

Symtomen på hypertyreoidism är inte så speciella, och de kan bero på många andra sjukdomar, t.ex. kan kronisk njursjukdom och diabetes ge liknande symtom.

Hur ställs diagnosen?

Det är ganska lätt att diagnostisera hypertyreoidism: ett blodprov för att mäta tyreoideahormoner, samt en palperbar tyreoidea.

Relaterat innehåll
Video/webinar

Seniorkatter med flera diagnoser

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

Video/webinar

Hypertyreoidism med Sarah Caney

Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

Video/webinar

Tips till en kattvänlig klinik

Kattvänliga kliniker har fler kattkunder. Se Karina Dillons föredrag och få idéer till hur du kan göra din klinik mer kattvänlig. Filmat vid Feline Inspiration Days i Köpenhamn i mars 2018.  Föreläsare: Karina Dillon, fagveterinærsygeplejerske

HJÄLP?