Publikation

Diagnostik av EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion) hos häst.

Bild-av-artikel-om-EMS-och-PPID

Introduktion:

Ekvint metabolt syndrom (EMS) och Hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) är sjukdomar som uppmärksammans alltid mer, och som upplevs öka i den svenska hästpopulationen. Kunskapen om dessa sjukdomskomplex är i dagsläget begränsad, men aktiv forskning pågår för att öka vår kunskap om uppkomst, diagnostik samt behandling av dessa sjukdomar. Detta dokument är tänkt som en vägledning till veterinärer som kommer i kontakt med dessa hästar i sin verksamhet. I dokumentet finns information om vad man i dag vet beträffande sjukdomarnas etiologi, symptombild, behandling samt diagnostik med praktiska provtagningsinstruktioner.

BIFOGADE FILER

Diagnostik av EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion) hos häst.

Authors: Sanna Truelsen Lindåse, leg. vet, doktorand.
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU
Ladda ned
Relaterat innehåll
Publikation
02. Dec 2018

Informativ oversigtsartikel om PPID

Denne artikel er skrevet af flere af de førende europæiske forskere inden hestens endokrinologi, og tager for sig diagnostik og behandling af PPID...

Publikation

Equine Endocrinology Groups anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af PPID

Dette er en gruppe af primært nordamerikanske forskere som regelmæssig kommer med en opdateret anbefaling omkring diagnostik og behandling af hestens endokrine sygdomme.  

HJÄLP?