Bovikalc Dry

Bovikalc® Dry

kalciumklorid, kalciumsulfat, ammoniumklorid Bolus för nötkreatur

Bovikalc® Dry är ett kalciumtillskott med svagt sura (anjoniska) salter i bolusform. Bovikalc® Dry används till mjölkkor vid, eller strax före, sinläggning, för att minska mjölkproduktionen och därmed underlätta sinläggandet.

Efter oral giva upplöses boli inom 30 minuter och de anjoniska salterna frigörs och absorberas, vilket påverkar kons syrabasbalans. Minskning av mjölkproduktion antas ske genom att en svag och övergående metabolisk acidos induceras hos djuret. En engångsgiva bestående av 2 boli inför sinläggning har visats minska mjölkproduktionen. Nedsatt mjölkproduktion minskar trycket i juvret och ökar liggtiden hos behandlade kor.

Senast uppdaterad: 14. jan 2019

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

48 x 1 bolus

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kan ges för att minska mjölkproduktionen och därmed underlätta sinläggningen av mjölkkor.

DOSERING

Ge 2 boli vid, eller 8-12 timmar före, sista mjölkning.

OBSERVERA

  • Ge inte fler än 4 kapslar inom 24 timmar
  • Skadade kapslar får inte användas
  • Förvaras vid max 30°C. Kapslarna bör förvaras i sina plaströr till strax före användning, då de är känsliga för luftfuktighet.
  • Om bolusen går sönder eller mister sitt skyddande fettlager ska den inte användas.