Bovikalc®

Bovikalc®

Kalciumklorid, kalciumsulfat Bolus till nötkreatur

Bovikalc® är ett kalciumpreparat i bolusform avsett för nötkreatur. Bovikalc® används för att minska risken för subklinisk och klinisk (kalvningsförlamning) kalciumbrist hos mjölkkor eller som efterbehandling vid veterinär behandling av kalvningsförlamning.

Bolusen är täckt av ett skyddande vattenlösligt vaxlager som bidrar till en neutral smak och skyddar slemhinnorna i svalg och strupe. I våmmen bryts detta skyddslager ned inom några få minuter, varvid kalciumkloriden omedelbart tillgängliggörs. Kalciumsulfaten löses mer långsamt, varigenom ett långvarigt kalciumtillskott samtidigt uppnås.

Senast uppdaterad: 14. jan 2019

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

6 x 4 st.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kalktillskott. Förebyggande av subklinisk och klinisk (kalvingsförlamning) kalciumbrist hos mjölkkor eller som efterbehandling vid veterinär behandling av kalvningsförlamning.

DOSERING

För optimal förebyggande effekt ges 4 boli (kapslar):

  • Första ges när kon visar tecken på nära förestående kalvning
  • Andra omedelbart efter kalvning
  • Tredje 12-15 timmar efter kalvning
  • Fjärde 24-48 timmar efter kalvning

I besättningar utan klinisk kalvningsförlamning kan subklinisk kalkbrist förebyggas genom att ge två boli:

  • Första ges strax före eller strax efter kalvning
  • Andra ges 12-15 timmar efter kalvning

Som efterbehandling vid intravenös kalciumbehandling ges:

  • Första kapseln 2-3 timmar efter kalciuminjektion
  • Andra kapseln 12-15 timmar senare

Ge bara Bovikalc® med avsedd ingivare.

OBSERVERA

  • Undvik att ge Bovikalc® till liggande kor, eller kor som visar begynnande tecken på kalvningsförlamning, då de kan ha nedsatt sväljreflex.
  • Skadade boli får inte användas.