Beställ material

placeholder Global survey Metacam
Metacam

Global survey Metacam

Invitation to global survey regarding pain management.

I lager (475)
Provtagningsmanual insulin / ACTH
Prascend

Provtagningsmanual insulin / ACTH

Lathund för provtagning av ACTH och/eller insulin på häst, inklusiv

placeholder Reminderservice A6 avrivningsblock
Frontect - Frontline - FrontPro

Reminderservice A6 avrivningsblock

placeholder Akut smärta hos katt poster
Metacam - Metacam katt

Akut smärta hos katt poster

Att förstå smärtuttryck hos katter

placeholder Ingivare 
Bovikalc

Bovikalc ingivare

Ingivare som ska användas i samband med införandet av Bovikalc tils

placeholder Thiosulphate
Enterisol Ileitis

Thiosulphate Blue

För vaccination mot Lawsonia i medicinblandare. Exp. 30.09.2026