Publikationer
Publikation

Artikler som underbygger valet av de tre ingredienserna i Canikur Pro

Artikler som underbygger valet av de tre ingredienserna i Canikur Pro – Probiotika (Enterococcus faecium); Bio-Mos C och Bentonit (montmorillonit). ARTIKLAR som kan beställas hos oss via email: Aflatoxin Binders I: In vitro binding assay for aflat

Publikation

Klinisk prövning av effekten av Pronutrin

Framsida av studie

Klinisk prövning med Pronutrin på 24 hästar med magsår i olika grader. 12 hästar fick Pronutrin och 12 hästar fick ingenting.

Publikation
02. Dec 2018

Konsensus artikel vedrørende EGUS (Equine Gastric Ulcer Syndrome)

Consensus Statements of the European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) provide veterinarians with guidelines regarding the pathophysiology, diagnosis, or treatment of equine internal medicine diseases.

HJÄLP?