Publikationer
Publikation

Artiklar som understödjer valet av GLME (Gonex) i Seraquin Gonex

Gonex är det GLME som det har gjorts flest studier på och det var det första GLME som blev marknadsfört för att understödja leder hos hund och katt. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via email: Review of dietary supplements for the management of

Publikation

ISFM guidelines för långtidsbehandling av katter med NSAID

Vid långtidsbehandling med NSAID på katter, bör man alltid sträva efter att titrera ner till lägsta effektiva dos, för att minimera risken för biverkningar...

Publikation

Klinisk prövning av LPPC (Gonex) på kodeledsinflammation

Framsida på studie

LPPC (Gonex) viser sig att ha signifikant effekt på akut ledinflammation vid klinisk prövning på kodled...

Publikation
02. Dec 2018

Broskskyddande effekt

Meloxikams effekt på inflammatoriska parametrar i förbindelse med experimentellt inducerad carpit...

HJÄLP?