Publikationer
Publikation

Artiklar som understödjer valet av GLME (Gonex) i Seraquin Gonex

Gonex är det GLME som det har gjorts flest studier på och det var det första GLME som blev marknadsfört för att understödja leder hos hund och katt. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via email: Review of dietary supplements for the management of

Publikation

ISFM guidelines för långtidsbehandling av katter med NSAID

Vid långtidsbehandling med NSAID på katter, bör man alltid sträva efter att titrera ner till lägsta effektiva dos, för att minimera risken för biverkningar...

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med ortopedisk kirurgi på häst

Intressant studie som undersöker den postoperativa smärtstillande effekten av meloxikam i förbindelse med operation av griffelbensbrott på 66 hästar. Artikeln konkluderar med att en enkel behandling med meloxikam i.v.

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med kastration av häst

Canadensisk studie som undersöker smärtstillande och antiinflammatorisk effekt av meloxicam i förbindelse med kastration av häst. 88 unghingstar blev kastrerade och efterbehandlade med antingen oral meloxikam suspension (44 st.) eller saltvatten (44

Publikation
02. Dec 2018

Broskskyddande effekt

Meloxikams effekt på inflammatoriska parametrar i förbindelse med experimentellt inducerad carpit...

HJÄLP?