Publikationer
Publikation

Viacutan referensartiklar

Artiklar som understödjer valet av ingredienserna i Viacutan samt studier genomfört med användning av Viacutan. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via e-mail: A blinded, placebo-controlled study of the efficacy of borage seed oil and fish oil in t

HJÄLP?