Publikationer
Publikation

2015 ABCD vaccinationsrekommendationer

Bild av ABCD's vaccinationsschema

Vaccinationsrekommendationer för katter sammanfattat av ABCD (the European Advisory Board on Cat Diseases). 

Publikation

Guidelines för vaccination av hundar och katter

VGG guidelines

Vaccinationsrekommendationer för hundar och katter sammanfattat av VGG (the Vaccination Guidelines Group), som är en del av WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

HJÄLP?