Publikationer
Publikation

Arti-Cell Forte Collection of Articles

Innovation of the future is here. Art-Cell Forte litteratursamling.

Publikation

Diagnostik av EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion) hos häst.

Bild-av-artikel-om-EMS-och-PPID

Ekvint metabolt syndrom (EMS) och Hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) är sjukdomar som uppmärksammans alltid mer, och som upplevs öka i den svenska hästpopulationen. Kunskapen om dessa sjukdomskomplex är i dagsläget begränsad, men aktiv forskning pågår för att öka vår kunskap om uppkomst, diagnostik samt behandling av dessa sjukdomar ...

Publikation

OIE rekommendationer

OIE – världens djurhälsoorganisation har en expertpanel som varje år utkommer med rekommendationer för vaccinering mot hästen influensa virus. OIEs rekommendationer har varit uändrade sedan 2010 och är tydliga: Vaccin mot hästinfluensa bör innehålla

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med ortopedisk kirurgi på häst

Intressant studie som undersöker den postoperativa smärtstillande effekten av meloxikam i förbindelse med operation av griffelbensbrott på 66 hästar. Artikeln konkluderar med att en enkel behandling med meloxikam i.v.

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med kastration av häst

Canadensisk studie som undersöker smärtstillande och antiinflammatorisk effekt av meloxicam i förbindelse med kastration av häst. 88 unghingstar blev kastrerade och efterbehandlade med antingen oral meloxikam suspension (44 st.) eller saltvatten (44

Publikation

Klinisk prövning av effekten av Pronutrin

Framsida av studie

Klinisk prövning med Pronutrin på 24 hästar med magsår i olika grader. 12 hästar fick Pronutrin och 12 hästar fick ingenting.

Publikation

Klinisk prövning av LPPC (Gonex) på kodeledsinflammation

Framsida på studie

LPPC (Gonex) viser sig att ha signifikant effekt på akut ledinflammation vid klinisk prövning på kodled...

Publikation

Equine Endocrinology Groups anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af PPID

Dette er en gruppe af primært nordamerikanske forskere som regelmæssig kommer med en opdateret anbefaling omkring diagnostik og behandling af hestens endokrine sygdomme.  

Publikation
02. Dec 2018

Konsensus artikel vedrørende EGUS (Equine Gastric Ulcer Syndrome)

Consensus Statements of the European College of Equine Internal Medicine (ECEIM) provide veterinarians with guidelines regarding the pathophysiology, diagnosis, or treatment of equine internal medicine diseases.

Publikation
02. Dec 2018

Broskskyddande effekt

Meloxikams effekt på inflammatoriska parametrar i förbindelse med experimentellt inducerad carpit...

HJÄLP?