Publikationer
Publikation

Gowan-studien

Katter med CKD kan också långtidsbehandlas med NSAID ...

Publikation

Artiklar som understödjer valet av GLME (Gonex) i Seraquin Gonex

Gonex är det GLME som det har gjorts flest studier på och det var det första GLME som blev marknadsfört för att understödja leder hos hund och katt. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via email: Review of dietary supplements for the management of

Publikation

ISFM guidelines för långtidsbehandling av katter med NSAID

Vid långtidsbehandling med NSAID på katter, bör man alltid sträva efter att titrera ner till lägsta effektiva dos, för att minimera risken för biverkningar...

Publikation

ISFM consensus guidelines CKD

Praktiska råd och vägledning till diagnostik och behandling av kronisk njursjukdom hos katter.

Publikation

Lungmask (A. abstrusus) hos danska katter

Förekomst av kattens lungmask (A. abstrusus) samt kliniska symtom i samband med infektion hos danska katter...

Publikation

2015 ABCD vaccinationsrekommendationer

Bild av ABCD's vaccinationsschema

Vaccinationsrekommendationer för katter sammanfattat av ABCD (the European Advisory Board on Cat Diseases). 

Publikation

Viacutan referensartiklar

Artiklar som understödjer valet av ingredienserna i Viacutan samt studier genomfört med användning av Viacutan. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via e-mail: A blinded, placebo-controlled study of the efficacy of borage seed oil and fish oil in t

Publikation

Guidelines för vaccination av hundar och katter

VGG guidelines

Vaccinationsrekommendationer för hundar och katter sammanfattat av VGG (the Vaccination Guidelines Group), som är en del av WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

HJÄLP?