Publikationer
Publikation

Arti-Cell Forte Collection of Articles

Innovation of the future is here. Art-Cell Forte litteratursamling.

Publikation

Diagnostik av EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion) hos häst.

Bild-av-artikel-om-EMS-och-PPID

Ekvint metabolt syndrom (EMS) och Hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) är sjukdomar som uppmärksammans alltid mer, och som upplevs öka i den svenska hästpopulationen. Kunskapen om dessa sjukdomskomplex är i dagsläget begränsad, men aktiv forskning pågår för att öka vår kunskap om uppkomst, diagnostik samt behandling av dessa sjukdomar ...

Publikation

Snart är det DAGS igen!

Du glömmer väl inte att vaccinera kalvarna mot hosta?

Publikation

Gowan-studien

Katter med CKD kan också långtidsbehandlas med NSAID ...

Publikation

OIE rekommendationer

OIE – världens djurhälsoorganisation har en expertpanel som varje år utkommer med rekommendationer för vaccinering mot hästen influensa virus. OIEs rekommendationer har varit uändrade sedan 2010 och är tydliga: Vaccin mot hästinfluensa bör innehålla

Publikation

Artiklar som understödjer valet av GLME (Gonex) i Seraquin Gonex

Gonex är det GLME som det har gjorts flest studier på och det var det första GLME som blev marknadsfört för att understödja leder hos hund och katt. ARTIKLAR som ska beställas hos oss via email: Review of dietary supplements for the management of

Publikation

ISFM guidelines för långtidsbehandling av katter med NSAID

Vid långtidsbehandling med NSAID på katter, bör man alltid sträva efter att titrera ner till lägsta effektiva dos, för att minimera risken för biverkningar...

Publikation

ISFM consensus guidelines CKD

Praktiska råd och vägledning till diagnostik och behandling av kronisk njursjukdom hos katter.

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med ortopedisk kirurgi på häst

Intressant studie som undersöker den postoperativa smärtstillande effekten av meloxikam i förbindelse med operation av griffelbensbrott på 66 hästar. Artikeln konkluderar med att en enkel behandling med meloxikam i.v.

Publikation

Användning av meloxikam i förbindelse med kastration av häst

Canadensisk studie som undersöker smärtstillande och antiinflammatorisk effekt av meloxicam i förbindelse med kastration av häst. 88 unghingstar blev kastrerade och efterbehandlade med antingen oral meloxikam suspension (44 st.) eller saltvatten (44

HJÄLP?